Streefbedrag behaald!

Als bestuur zijn we verheugd te kunnen melden dat we het streefbedrag van €65.000 voor de ondersteuning van Hugo Wolff hebben bereikt. Een fantastisch en voor Hugo overweldigend resultaat waarvoor we alle donateurs en betrokkenen dankbaar voor zijn! 

Als stichting werken we door aan het vergroten van naamsbekendheid van MS en de mogelijkheid dat iedere MS-patiënt in aanmerking kan komen voor een HSCT behandeling. Ook werken we graag verder aan de ondersteuning van MS-patiënten. Voor nu is dat nog steeds van belang voor Hugo, omdat er voor hem in 2020 ook mogelijk sprake is van eventuele nabehandelingen die niet worden vergoed. 

Zoals alle betrokkenen ongetwijfeld hebben ervaren is Hugo niet alleen de MS-patiënt die financieel ondersteunt wordt, ook is hij het huidige gezicht geworden van de stichting ‘Tot hier en niet verder’ en haar doelstellingen. De nog geplande activiteiten t/m Hugo’s operatiedatum staan dan ook in dat teken en het genereren van opbrengsten voor eventuele nabehandeling. We werken, met jullie steun en Hugo verder aan het vergroten van naamsbekendheid en het mogelijk maken van Hugo’s behandeling en eventuele nazorg. Tenslotte is het goed te vermelden dat het doel is om de inkomsten van de stichting zo veel mogelijk direct in te zetten voor ondersteuning van MS-patiënten of onderzoek naar HSCT. Als er sprake is van meeropbrengsten door de stichting komen deze ten goede van de doelstellingen van de stichting en een volgende patiënt.