Herstel in volle gang

Wat was het een warm welkom toen we thuis kwamen. We werden overweldigd met kaarten, cadeautjes en attenties.

Heel erg bedankt iedereen!

Inmiddels zijn we twee maanden thuis en vooral in het begin was het erg afzien. Hugo was zodanig verzwakt dat hij veel hulp nodig had. Gelukkig heeft buurtzorg ons fantastisch geholpen en ons begeleid in deze moeilijke tijd. Met een diëtiste, fysiotherapeut en ergotherapeuten is Hugo langzaam aan aan zijn herstel begonnen. We hebben nog ondersteuning gehad van Saar aan huis.

Inmiddels kan Hugo weer veel meer zelf.

Hugo zijn linkerarm is al grotendeels hersteld. Zijn spierkracht en flexibiliteit zijn nog niet op zijn oude niveau, dat heeft nog even tijd nodig. We hebben er vertrouwen in dat Hugo door middel van trainen en oefenen verder kan gaan herstellen.

We kunnen pas over een jaar tot twee jaar zeggen of de behandeling effect heeft gehad, maar Hugo merkt nu al kleine verbeteringen wat veel vertrouwen geeft.

Bedankt voor alle steun, lieve woorden, beeldbel-gesprekken en alle hulp!