Hier Doneren

(update 22 juni 2022 het doelbedrag is behaald!)

Ons doel is om voor augustus 2022 een bedrag van € 65.000 t.b.v. de behandeling voor Frauke.

U kunt ons helpen ons doel te realiseren, door een donatie te doen.

Iedere donatie, groot en klein, is van harte welkom.

Daarbij krijgen bedrijven die vanaf € 150,- doneren, indien gewenst een naamsvermelding op de site.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

In onderstaand formulier kunt u een persoonlijk bericht schrijven voor Frauke.
Dit bericht wordt niet op de website gepubliceerd.

Bedrag

Bankrekeningnummer: NL78INGB0008570021 t.n.v. Stichting ‘Tot hier en niet verder!’

NB: Stichting “Tot hier en niet verder!” is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting, 28 mei 2018. Zowel particuliere als zakelijke donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Stichting “Tot hier en niet verder!” heeft GEEN winstoogmerk en alle donaties komen volledig ten goede aan het algemeen nut zoals statutair vastgelegd. Mocht het onverhoopt niet lukken om het volledige bedrag van 65,000 euro te vergaren of de stichting eindigt met een batig saldo, dan zal desbetreffend bedrag overgemaakt worden naar een vergelijkbare stichting.