Nu Doneren

Ons doel is om voor mei 2020 een bedrag van € 65.000 t.b.v. de behandeling voor Hugo.

U kunt ons helpen ons doel te realiseren, door een donatie te doen.

Iedere donatie, groot en klein, is van harte welkom.

Daarbij krijgen bedrijven die vanaf € 150,- doneren een naamsvermelding op de site. Donaties boven € 500,- worden beloond met een logo-vermelding en link.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hoop voor Hugo | Doneer snel via iDeal
Hoop voor Hugo
Doneer snel via iDeal

In onderstaand formulier kunt u een persoonlijk bericht schrijven voor Hugo.
Dit bericht wordt niet op de website gepubliceerd.

BedragBankrekeningnummer: NL78INGB0008570021 t.n.v. Stichting ‘Tot hier en niet verder!’

NB: Stichting “Tot hier en niet verder!” is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting, 28 mei 2018. Zowel particuliere als zakelijke donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Stichting “Tot hier en niet verder!” heeft GEEN winstoogmerk en alle donaties komen volledig ten goede aan het algemeen nut zoals statutair vastgelegd. Mocht het onverhoopt niet lukken om het volledige bedrag van 65,000 euro te vergaren of de stichting eindigt met een batig saldo, dan zal desbetreffend bedrag overgemaakt worden naar een vergelijkbare stichting.