Donate now!

You can help us realizing our goal by donating.

 

Name

Email address

Message

Amount €* 

(Dutch) Bankrekeningnummer: NL78INGB0008570021 t.n.v. Stichting ‘Tot hier en niet verder!’

NB: Stichting “Tot hier en niet verder!” is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting, 28 mei 2018. Zowel particuliere als zakelijke donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Stichting “Tot hier en niet verder!” heeft GEEN winstoogmerk en alle donaties komen volledig ten goede aan het algemeen nut zoals statutair vastgelegd. Mocht het onverhoopt niet lukken om het volledige bedrag van 60,000 euro te vergaren of de stichting eindigt met een batig saldo, dan zal desbetreffend bedrag overgemaakt worden naar een vergelijkbare stichting.