Doneren

Ons doel is om voor december 2023 een bedrag van € 75.000 op te halen t.b.v. de HSCT-behandeling voor Tamara, zodat zij begin februari 2024 naar Mexico kan.

U kunt ons helpen ons doel te realiseren, door een donatie te doen. Doneren kan gemakkelijk op de volgende manieren:
• Via bankrekeningnummer NL78INGB0008570021 t.n.v. Stichting ‘Tot hier en niet verder!’
• Via deze link
• Of gebruik de QR-code.

Alvast dank als ook jij een donatie wilt doen. Elke euro wordt gewaardeerd!

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

NB: Stichting ‘Tot hier en niet verder!’ is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting, 28 mei 2018. Zowel particuliere als zakelijke donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Stichting ‘Tot hier en niet verder!’ heeft GEEN winstoogmerk en alle donaties komen volledig ten goede aan het algemeen nut zoals statutair vastgelegd. Mocht het onverhoopt niet lukken om het volledige bedrag van 75,000 euro te vergaren of de stichting eindigt met een batig saldo, dan zal desbetreffend bedrag overgemaakt worden naar een vergelijkbare stichting.