Stichting ‘Tot hier en niet verder!’

Beleidsplan

Stichting ‘Tot hier en niet verder!
Door middel van stamceltransplantatie (HSCT) kan MS gestopt worden. Stichting ‘Tot hier en niet verder!’ wil MS-patiënten hiermee helpen op elke manier mogelijk.

Stichting ‘Tot hier en niet verder!
Molenwerf 6
3621 AV. Breukelen
www.tothierennietverder.nl
info@tothierennietverder.nl

KvK:   71738983
RSIN: 858830085
IBAN: NL78INGB0008570021

Inleiding
Stichting ‘Tot hier en niet verder!’ zal de komende periode gaan zoeken naar sponsoren, geldschieters, landelijke bekendheid en een zo groot mogelijke bekendheid in de media. Dit is de basis om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Visie/Missie
Visie:
De visie van Stichting ‘Tot hier en niet verder!’ is een MS-patiënten vrije wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan als iedere MS-patiënt in aanmerking kan komen voor een HSCT-behandeling.

Het ideaalbeeld is dat HSCT in Nederland volledig wordt vergoed. Dat wil zeggen dat dit als “officiële” behandeling wordt gezien voor iedere MS patiënt.

Missie:
De missie van Stichting ‘Tot hier en niet verder!’ is HSCT-behandeling naar Nederland halen. Omdat dit nu nog niet het geval is willen we alle MS-patiënten ondersteunen de HSCT-behandeling te ondergaan in het buitenland.

Doelstellingen
De doelstellingen zijn:

  1. Naamsbekendheid creëren
  2. Financieel ondersteunen van de eerste MS-patiënten
  3. De website laten fungeren als HSCT informatie platform en blog mogelijkheid voor iedereen die een HSCT-behandeling ondergaat.
  4. Platform creëren welke gebruikt kan worden om heel laagdrempelig crowdfunding acties op te zetten voor MS-patiënten.
  5. Zoveel mogelijk sponsoren en donateurs acquireren.

Vermogen en beloningen
Op het moment dat wij een ANBI stichting zijn worden we verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie zal gaan blijken welke bedragen er (per bestuurder) aan onkosten zijn betaald. Tevens zal aantoonbaar zijn welke bedragen zijn uitgegeven aan het beheer van de instelling en het werven van geld en andere sponsoren.

Nogmaals willen we benadrukken dat de stichting geen winstoogmerk heeft en dat de bestuurders zich vrijwillig inzetten voor Stichting ‘Tot hier en niet verder!’.

Het doel is om de inkomsten van de stichting zo veel mogelijk direct in te zetten voor ondersteuning van MS-patiënten of onderzoek naar HSCT. Dit willen we doen om te voorkomen dat de stichting de beschikking krijgt over een te groot vermogen.

Aan het einde van het boekjaar (kalenderjaar) wordt door de penningmeester de jaarafrekening gemaakt en zullen we deze na goedkeuring van de Voorzitter en Secretaris publiceren op de website. Het eerste jaar van publicatie is boekjaar 2018 geweest.

Als de stichting haar doelen heeft bereikt kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om volgens de statuten en vanuit de wet aan te geven aan welk doel het saldo wordt besteed. Het doel dient aan algemeen belang te hebben en zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Organisatie
De organisatie van Stichting ‘Tot hier en niet verder!’ bestaat uit:

Voorzitter: Tamara Coljé
Penningmeester: Gerrit-Jan Timmer
Secretariaat: Caroline Maaskant

Statuten
De statuten zijn op 28-05-2018 officieel vastgelegd door mr. Arie Adriaan Jan Schot, Knook & Schot Notarissen.

Kamer van Koophandel (KvK)
Op 30-05-2018 is de stichting officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71738983 met de naam Stichting ‘Tot hier en niet verder!’.

Bank
Het financiële stuk van de stichting wordt ondergebracht bij de ING onder IBAN NL78INGB0008570021